Better than car

SAM_2569

This is the most popular transport in my town. When my car is broken I always use this 🙂

SAM_2570

To jest najpopularniejszy środek transportu w moim mieście. Kiedy mam zepsute auto zawsze używam tego.

Leave a Reply